Budowa myjni krok po kroku

Pierwszą kwestią na jaką należy zwrócić uwagę jest lokalizacja. Do budowy myjni niezbędna jest odpowiednia działka. Teren nadający się pod budowę myjni samochodowej musi spełniać trzy podstawowe kryteria: podłączenie do mediów, atrakcyjna lokalizacja oraz wystarczająca powierzchnia do zbudowania obiektu. Najkorzystniejsza sytuacja dla właściciela to taka, w której posiada on już działkę, na której prosperuje jego biznes np. sklep, stacja benzynowa, stacja kontroli pojazdów czy warsztat. W takiej sytuacji inwestor zaoszczędzi nie tylko na kupnie działki, ale również na podłączeniu mediów, które są niezbędne do budowy myjni. A ponadto oba biznesy będą na wzajem się napędzać.

Należy pamiętać, że atrakcyjna działka powinna znajdować się przy dużych skupiskach ludzkich lub ruchliwych drogach. Ponadto na plus myjni działa dobra widoczność obiektu oraz łatwy dojazd.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie minimalnych powierzchni do budowy myjni bezdotykowej w zależności od ilości stanowisk i ilości odkurzaczy.
Typ Myjni Powierzchnia samego obiektu Powierzchnia działki z dojazdami
Dwustanowiskowa 60 m2 270 m2
Trzystanowiskowa 90 m2 360 m2
Czterostanowiskowa 120 m2 450 m2
Czterostanowiskowa kontener 135 m2 495 m2
Pięciostanowiskowa 150 m2 540 m2
Pięciostanowiskowa kontener 165 m2 585 m2
Sześciostanowiskowa 180 m2 630 m2
Sześciostanowiskowa kontener 195 m2 675 m2
Dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia odkurzacza na terenie myjni. Zakładamy, że jedno stanowisko do czyszczenia wnętrza auta zajmuje 20 m2, czyli na każde tego typu miejsce doliczamy 20m2 plus dojazdy.
Gdy inwestor wybierze odpowiednią działkę należy przejść do formalności jaką jest podpisanie umowy na zakup lub dzierżawę. Przy podpisywaniu umowy warto pamiętać o tym, że na wybudowanie myjni musi wyrazić zgodę odpowiedni organ zarządzający urbanistyką czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Warto więc zawrzeć z właścicielem działki umowę warunkową na zakup lub najem, wchodzącą w życie dopiero po uzyskaniu warunków zabudowy. Warto sprawdzić czy plan zagospodarowania dla danego terenu pozwala na wybudowanie tego typu inwestycji (jeżeli teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania, należy wystąpić o warunki zabudowy). Umowę dzierżawy warto zawrzeć na jak najdłuższy okres, tak aby myjnia mogła spokojnie funkcjonować, a jej właściciel mógł korzystać ze wzrastającej popularności obiektu. Tego typu umowy zazwyczaj zawiera się na okres minimum 10 lat.
Warto zapamiętać, że są dwie możliwości załatwiania przyszłych formalności. Można wynająć architekta, który załatwi całą papierkową robotę, lub można samodzielnie prowadzić sprawę, a architektowi zlecić wyłącznie wykonanie adaptacji. Po podjęciu decyzji należy podpisać umowę z architektem, określającą harmonogram prac, tak aby zabezpieczyć się przed nadmiernym przedłużaniem realizacji inwestycji.
Kolejnym ważnym punktem jest pozwolenie na budowę. Potrzebne materiały to: projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu (prace przedprojektowe oraz projektowe). Jeżeli zostały wydane warunki zabudowy lub plan zagospodarowania przewiduje inwestycję tego typu, architekt może przystąpić do przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budowę. W ramach takiej dokumentacji trzeba wykonać projekty podłączeń wody, prądu, gazu lub oleju. Potrzebny też będzie plan zagospodarowania terenu. W zależności od wymagań gminy może wystąpić konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Muszą zostać również podpisane warunki dostawy mediów z odpowiednimi dostawcami. Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, urząd ma 1-2 miesiące na jego rozpatrzenie, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy (w ośrodkach gdzie rozpatrywana jest duża ilość spraw – duże miasta, szybko rozwijające się gminy – bezpiecznie jest przyjąć czas oczekiwania nawet ponad 2 miesiące – zgodnie z powszechną interpretacją przepisów, że urząd ma do 65 dni na wydanie decyzji). Po rozpatrzeniu wniosku, musi się on uprawomocnić, co trwa dwa tygodnie. Po tym okresie można przystąpić do budowy myjni.
Prace budowlane przy przygotowaniu placu pod myjnię bezdotykową trwają około 1-2 miesięcy. W zakres tych prac wchodzi przygotowanie płyty betonowej, podciągnięcie prądu, gazu, wody. W momencie, gdy posadzka jest gotowa, następuje montaż wiaty oraz urządzeń, który trwa w zależności od rodzaju myjni i ilości stanowisk od dwóch dni do jednego tygodnia.
Pozwolenie na budowę określa, jakie instytucje muszą zostać powiadomione o odbiorze. Zakończenie budowy rozpoczynamy od wpisów w dzienniku budowy i załączenia protokołów: kominiarskiego, instalacji sanitarnej (przyłącza), instalacji elektrycznej, zgłoszenia do sanepidu o odbiór (zdarza się, że inspektorat miejscowy tego wymaga) oraz zgłoszenia straży pożarnej. Komplet dokumentów składamy z wnioskiem o zgłoszeniu gotowości do odbioru obiektu i chęcią użytkowania do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dopiero po załatwieniu wszystkich formalności i uzyskaniu odbiorów możemy uruchomić myjnię i rozpocząć zarabianie pieniędzy.