Zintegrowana Polityka Jakości, Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Ochrony Środowiska

W BKF została określona i udokumentowana Zintegrowana Polityka Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska.Polityka obejmuje cele i zobowiązania dotyczące zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wykonywania prac przy wytwarzaniu produktów i świadczeniu usług z zachowaniem zasad minimalizacji emisji do środowiska naturalnego. Polityka jest powiązana z celami działania BKF, rachunkiem ekonomicznym BKF oraz oczekiwaniami i potrzebami stron zainteresowanych. Polityka została zatwierdzona przez Zarząd i zakomunikowana pracownikom. Pracownicy rozumieją i realizują politykę. Polityka jest poddawana przeglądom, w celu nadzorowania realizacji postawionych celów. Treść Polityki przedstawiamy poniżej.

Polityka jakości

Jesteśmy producentem myjni bezdotykowych, systemów mat wejściowych. Zajmujemy się również dystrybucją sprzętu związanego ze sprzątaniem. Dotychczasowe działania pozwoliły nam osiągnąć znaczącą pozycję w branży i naszym dążeniem jest ugruntowanie tej pozycji wśród dotychczasowych i potencjalnych klientów na rynku krajowym i zagranicznym.

Nadrzędnym celem firmy jest dostarczanie nowoczesnych i wysokiej jakości produktów przy zachowaniu zasad minimalizacji emisji do środowiska oraz zapewnienie bezpiecznej pracy we wszystkich obszarach. Organizacja monitoruje i dostosowuje się do wymagań stron zainteresowanych w zakresie przepisów prawa, norm, wymagań klienta, wymagań własnych. Dla firmy istotne jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla personelu, monitorowanie znaczących aspektów środowiska z punktu widzenia skali i charakteru wpływu na środowisko.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez:

  • tworzenie bezpiecznego, przyjaznego i inspirującego środowiska pracy,
  • zapewnienie możliwie najwyższych dochodów dopasowanych do warunków rynkowych,
  • ciągłe udoskonalanie oferowanych produktów i usług,
  • ciągłe udoskonalanie procesów zachodzących w firmie,
  • dywersyfikację źródeł utrzymania tak, aby zapewnić płynność finansową i stabilną sytuację firmy,
  • edukację i podnoszenie kwalifikacji kadry,
  • projektowanie, produkowanie i dostarczanie produktów, które są bezpieczne w realizacji na wszystkich etapach wytwórczych i dla użytkownika ostatecznego,
  • zaangażowanie w minimalizację odpadów i emisji poprzez kształtowanie postaw personelu i budowanie świadomości środowiskowej.

W oparciu o powyższe założenia kierownictwo firmy ustanawia konkretne cele do realizacji w następnych okresach planistycznych. Cele te mają pomóc w ocenie i udoskonalaniu kroków mających na celu realizację polityki jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Organizacja prowadzi ocenę ryzyka w stosunku do celi i procesów.

Jednocześnie kierownictwo zapewnia, że jako firma dokłada wszelkich starań aby w prowadzonej działalności przestrzegano przepisów obowiązującego prawa oraz realizowano procesy w zakresie zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 9001 i PN-ISO 18001, PN-ISO 14001. Deklaruje również przestrzeganie wszystkich innych wymagań do których organizacja się zobowiązała.

Piotr Andrzejewski, Prezes Zarządu

Certyfikaty

document icon

Certyfikat Zarządzania Jakością

Pobierz dokument
document icon

Certyfikat BHP

Pobierz dokument