24 lip 2023

Carwash Manager – jak sprawnie zarządzać myjnią w chmurze – z perspektywy właściciela myjni?

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa kluczową rolę we wszystkich dziedzinach życia, również w branży motoryzacyjnej. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających zdalne zarządzanie biznesem staje się standardem, a jednym z ciekawych narzędzi dla właścicieli myjni samochodowych jest system Carwash Manager BKF Myjnie. Dzięki niemu, korzystając z Internetu, można sprawnie i efektywnie zarządzać myjnią z dowolnego miejsca na świecie. Korzystanie z systemu, pozwala zaoszczędzić czas, zwiększyć kontrolę nad procesami oraz poprawić jakość obsługi klienta.

W tym artykule przyjrzymy się perspektywie właściciela myjni, który zdecydował się na zakup myjni bezdotykowej BKF wraz z systemem Carwash Manager. Sprawdź jakie korzyści przynosi zarządzanie myjnią przez Internet.

 

Dlaczego zdecydował się Pan na zakup myjni BKF?

Właściciel myjni bezdotykowej BKF:

Na moją decyzję o zakupie myjni BKF miały wpływ przede wszystkim dwa czynniki – doświadczenie kolegów z branży oraz informacje dostępne w Internecie. Dowiedziałem się m.in. o pozytywnych rezultatach, jakie inni przedsiębiorcy odnieśli dzięki zastosowaniu myjni BKF ze zdalnym systemem do zarządzania myjnią Carwash Manager, co skłoniło mnie do bliższego przyjrzenia się temu rozwiązaniu. Informacje znalezione w sieci potwierdziły się. Uważam, że system Carwash Manager jest nowoczesnym narzędziem, które nie tylko ułatwia mi codzienne zarządzanie myjnią, ale także przynosi wiele dodatkowych korzyści.

 

Dlaczego możliwość zarządzania myjnią na odległość była dla Pana tak istotna?

Właściciel myjni bezdotykowej BKF:

Dla mnie możliwość zarządzania myjnią na odległość była najbardziej kluczowa ze względu na odległość między miejscem zamieszkania, a lokalizacją myjni. Mieszkam aż 70 km od miejsca, w którym zlokalizowana jest myjnia. Dzięki systemowi Carwash Manager mogę skutecznie nadzorować i kontrolować procesy zachodzące na myjni, bez konieczności regularnych i kosztownych dojazdów. Zarządzanie myjnią w chmurze pozwala mi zaoszczędzić czas i środki, skoncentrować się na innych aspektach biznesu oraz jednocześnie zapewnić sprawne i profesjonalne funkcjonowanie myjni.

 

 

W jaki sposób wykorzystuje Pan dane dostępne w Carwash Manager w swojej codziennej pracy?

Właściciel myjni bezdotykowej BKF:

Korzystam z podstawowych funkcjonalności systemu Carwash Manager, które dają mi dostęp do ważnych dla mnie danych. Przede wszystkim wykorzystuję parametry techniczne urządzenia, aby monitorować i kontrolować pracę myjni oraz zapewnić, że wszystko jest w pełni sprawne, a myjnia pracuje i zarabia na siebie.

Dodatkowo, regularne sprawdzanie alarmów pozwala mi szybko reagować na ewentualne awarie lub problemy techniczne, co minimalizuje ryzyko reklamacji i niezadowolenia klientów.

Ponadto, raport obrotów dostarcza mi bardzo istotnych informacji dotyczących wydajności myjni oraz efektywności operacyjnej.

Czy wyobraża sobie Pan, żeby myjnia nie była podłączona do Internetu?

Właściciel myjni bezdotykowej BKF:

Oczywiście wyobrażam sobie, że myjnia mogłaby działać bez połączenia z Internetem, jednak zdaję sobie doskonale sprawę, że byłoby to znacznie bardziej utrudnione. Na pewno byłoby to bardziej czasochłonne i kosztowne. Podłączenie myjni do Internetu umożliwia natychmiastowy 24 h/7 dostęp do danych, monitorowanie pracy myjni w czasie rzeczywistym, otrzymywanie powiadomień o awariach oraz zdalne sterowanie najważniejszymi procesami biznesowymi.

Bez połączenia internetowego, musiałbym polegać na tradycyjnych metodach zarządzania, co wymagałoby większego zaangażowania, obecności fizycznej na myjni i większego nakładu czasu. W związku z tym, że myjnia jest moim dodatkowym źródłem dochodu, skupienie uwagi na podstawowym biznesie byłoby znacznie bardziej utrudnione.

 

Które funkcje w Carwash Manager uważa Pan za najbardziej potrzebne, z których Pan najczęściej korzysta?

Właściciel myjni bezdotykowej BKF:

W codziennej pracy wykorzystuję głównie trzy funkcje. Pierwszą z nich są alarmy, które informują mnie o wszelkich problemach technicznych lub awariach na myjni. Myjnia działa w systemie przewidywania, dzięki czemu mam czas aby zareagować i zapobiec ewentualnym przestojom czy konfliktom z niezadowolonymi klientami.

Kolejną ważną funkcją są parametry techniczne urządzenia, które pozwalają mi monitorować pracę myjni i upewnić się, że wszystko funkcjonuje sprawnie.

Ostatnią istotną funkcją jest raport obrotów, który dostarcza mi informacji dotyczących wydajności myjni i pomaga w ocenie skuteczności działań operacyjnych. Wiem dokładnie jakie przychody generuje myjnia w danym okresie czasowym, dzięki czemu mogę też łatwo kontrolować bieżące wydatki. To rozwiązania pomaga także w planowaniu zakupów chemii i części zamiennych.

 

 

Jak na co dzień pomagają Panu powiadomienia o alarmach systemowych?

Właściciel myjni bezdotykowej BKF:

Powiadomienia o alarmach systemowych są niezwykle pomocne. Dzięki nim mogę zaplanować każdy niezbędny wyjazd na myjnię, bez ponoszenia zbędnych kosztów. Niezwykle istotne jest to, że powiadomienia, które otrzymuję z systemu mają przypisany konkretny poziom pilności. Dla przykładu powiadomienie o niskim poziomie chemii wysyłane jest jako ostrzeżenie, które wymaga uwagi i uzupełnienia chemii w trybie mniej pilnym. To oznacza, że myjnia nadal działa, klienci myją swoje auta, a ja mam czas na to, aby dojechać i uzupełnić zbiorniki.

 

Z kolei alarm informujący o tym, że jeden z pływaków osmozy nie reaguje prawidłowo na poziom wody w zbiorniku oznacza, że myjnia nadal działa, ale produkcja osmozy jest wyłączona. Dodatkowo programy działające na wodzie osmotycznej, przełączają się automatycznie w tryb pracy awaryjnej. Ten tryb alarmu oznacza, że powinienem niezwłocznie pojawić się na myjni, aby sprawdzić pływak. Jeśli tego nie zrobię, klienci będą zgłaszać reklamacje, że auta nie są wystarczająco dobrze umyte ponieważ brak wody osmotycznej oznacza, że na karoserii aut moich klientów, pozostaną plamy po wodzie.

 

Źródło informacji: Case study przygotowane zostało przy współpracy z właścicielem myjni 3 – stanowiskowej BKF ze Zwierzyńca.