Kalkulator rentowności

Dla separatora dziesiętnego proszę używać znaku “

Zapraszamy do samodzielnego oszacowania kosztów i dochodów, jakie można osiągnąć przy inwestycji typu myjnia bezdotykowa. Nasz kalkulator (wersja beta) pozwala na modyfikację wszystkich istotnych parametrów wejściowych w zależności od potrzeb.

Wartości domyślne to wartości sugerowane, uzyskane na podstawie badań, bądź podawane przez producentów.
Korzystając z kalkulatora Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował postanowienia regulaminu.

Planowane parametry myjni
ilość stanowisk
ilość samochodów dziennie na 1 stanowisku / na całej myjni / 140
koszt 1 impulsu
waluta
piec kondensacyjny
Przelicz
Ilość impulsów potrzebnych do umycia auta przez klienta myjni przywróć domyślne
program 0 Oprysk Felg 0
program 1 Turbo Oprysk 1
program 2 Mycie zasadnicze 3
program 3 Spłukiwanie 2
program 4 Konserwacja polimerem 2
program 5 Nabłyszczanie (osuszanie) 2
Razem 10 imp.
Przelicz

Rentowność przy zadanym obłożeniu

suma przychodu za jedno mycie 0,37
procentowe obłożenie myjni 0,49
miesięczny przychód za jedno stanowisko 0,17
miesięczny przychód z całej myjni 0,17
estymowane miesięczne koszty serwisu 0,46
suma miesięcznych kosztów 0,11
miesięczny zysk brutto 7,00
udział kosztów 1,97
Koszty materiałów
koszty środków chemicznych (1) przywróć domyślne
opakowanie cena (z rabatem) cena bazowa (bez rabatu) wartości domyślne
Alux 10 l 145.85 194.46
Turbo 20 l 123.36 164.49
Powder Pro 25 kg 213.75 285
Wax Pro 20 l 370.68 494.25
Sól 25 kg 35.00 26.25
Rabat na chemię % Przelicz
koszty mediów przywróć domyślne
cena jedn. wartości domyślne
woda – razem ze ściekami (2) / m³ 7.5 przywróć domyślne
gaz 2 / m³ 0.91 przywróć domyślne
energia elektryczna / kWh 0.46 przywróć domyślne
wywóz śmieci (2) jedn. 85 przywróć domyślne
koszty stałe – miesięczne przywróć domyślne
stróż/obsługa 0 przywróć domyślne
ochrona 100 przywróć domyślne
dzierżawa terenu 0 przywróć domyślne
leasing 0 przywróć domyślne
koszt wywiezienia i utylizacji zawartości separatora 200 przywróć domyślne
inne 0 przywróć domyślne
koszty okresowe przywróć domyślne
przegląd (za całą myjnię) 1,722 (3) przywróć domyślne
Przelicz

1ceny chemii na dzień 01.03.2012
2 ceny orientacyjne w województwie zachodniopomorskim
3 obliczane ze wzoru (ilość stanowisk * 250zł) + 400 zł + VAT

Czas mycia dla poszczególnych programów
wartości domyślne
Program 0 Oprysk Felg sek. 50 sek. przywróć domyślne
Program 1 Turbo Oprysk sek. 50 sek. przywróć domyślne
Program 2 Mycie sek. 50 sek. przywróć domyślne
Program 3 Spłukiwanie sek. 50 sek. przywróć domyślne
Program 4 Woskowanie sek. 50 sek. przywróć domyślne
Program 5 Nabłyszczanie sek. 50 sek. przywróć domyślne
Przelicz
Parametry mycia i myjni
wartości domyślne
ustawiona ilość Aluxa % 0.34 % przywróć domyślne
ustawiona ilość Turbo 4 % 0.56 % przywróć domyślne
ustawiona ilość proszku % 0.14% przywróć domyślne
ustawiona ilość polimeru 3 % 0.20% przywróć domyślne
ustawiona ilość nabłyszczacza % 0,01% przywróć domyślne
wydatek wody l/min 11 l/min przywróć domyślne
sprawność pieca (standardowy) % 88 % przywróć domyślne
zużycie energii elektr. (moduł) kW/h 2.5 kW/h przywróć domyślne
kaloryczność gazu (1) kcal/m³ 8160 kcal/m³ przywróć domyślne
temperatura wody na wejściu °C 10°C przywróć domyślne
temperatura wody na wyjściu °C 60°C przywróć domyślne
zużycie soli miesięcznie na 1 stan. [25kg] szt. 1 szt. przywróć domyślne
ilość gazu na ogrzanie 1 stanowiska przez zimę (2) m 3 750 m 3 przywróć domyślne
wywóz śmieci (miesięcznie) razy 2 przywróć domyślne
Przelicz
Serwis
częstotliwość przeglądów rocznie 4 przywróć domyślne
szacunkowe koszty serwisu – przybliżone % 4 % przywróć domyślne
Przelicz

1 wartość teoretyczna podawana przez producenta w województwie zachodniopomorskim
2 wartość przybliżona (ściśle zależy od panujących temperatur)
3 rozcieńczenie 1:5
4 Przepływ wody w programie Turbo zawsze na poziomie 9l/min

Koszty mycia dla 1 stanowiska

koszt 1 impulsu ilość imp. razem
Koszt Programu 0 – Oprysk Felg 1 1 0,37
Koszt Programu 1 – Turbo Oprysk 1 1 0,37
Koszt Programu 2 – Mycie zasadnicze 1 1 0,49
Koszt Programu 3 – Spłukiwanie 1 1 0,17
Koszt Programu 4 – Konserwacja polimerem 1 1 0,46
Koszt Programu 5 – Nabłyszczanie – osuszanie 1 1 0,11
Razem 0,11 zł 5 0,11 zł

Kalkulacja kosztów dla 1 impulsu

program 0OPRYSK FELG
ilość koszt formuła
zużycie wody 9,17 l 0,07 wydatek wody * czas użycia programu
zużycie energii elektr. 0,03 kW 0,02 zużycie prądu (moduł BKF CarWash) * czas użycia programu
Alux 28,33 ml 0,21 ustawiona ilość Alux * czas użycia programu
Razem 0,37
program 1TURBO OPRYSK
ilość koszt formuła
zużycie wody 9,17 l 0,07 wydatek wody * czas użycia programu
zużycie energii elektr. 0,03 kW 0,02 zużycie prądu (moduł BKF CarWash) * czas użycia programu
zużycie chemii 46,67 ml 0,29 ustawiona ilość Turbo * czas użycia programu
Razem 0,37
program 2MYCIE ZASADNICZE
ilość koszt formuła
zużycie wody 18,33 l 0,14 wydatek wody * czas użycia programu
zużycie energii elektr. 0,07 kW 0,03 zł zużycie prądu (moduł BKF CarWash) * czas użycia programu
zużycie gazu 0,13 m³ 0,12 zł wydatek wody * różnica temperatur wejścia i wyjścia * czas użycia programu / (kaloryczność gazu * sprawność pieca)
zużycie proszku 23,33 g 0,12 ustawiona ilość proszku * czas użycia programu
Razem 0,49
program 3SPŁUKIWANIE
ilość koszt formuła
zużycie wody 18,33 l 0,14 wydatek wody * czas użycia programu
zużycie energii elektr. 0,07 kW 0,03 zużycie prądu (moduł BKF CarWash) * czas użycia programu
Razem 0,17
program 4KONSERWACJA POLIMEREM
ilość koszt formuła
zużycie wody 9,17 l 0,07 wydatek wody * czas użycia programu
zużycie energii elektr. 0,03 kW 0,02 zużycie prądu (moduł BKF CarWash) * czas użycia programu
zużycie gazu 0,06 m³ 0,06 wydatek wody * różnica temperatur wejścia i wyjścia * czas użycia programu / (kaloryczność gazu * sprawność pieca)
zużycie polimeru 16,67 ml 0,31 ustawiona ilość polimeru * czas użycia programu
Razem 0,46
program 5NABŁYSZCZANIE – OSUSZANIE
ilość koszt formuła
zużycie wody zdemineralizowanej 9,17 l 0,07 wydatek wody zdemineralizowanej * czas użycia programu
zużycie energii elektr. 0,03 kW 0,02 zużycie prądu (moduł BKF CarWash) * czas użycia programu
zużycie nabłyszczacza 0,08 ml 0,01 ustawiona ilość nabłyszczacza * czas użycia programu
Razem 0,11

Twoje Uwagi na temat kalkulatora

Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KALKULATORA RENTOWNOŚCI
„BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE” SP. Z O.O.

§ 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
 1. BKF Myjnie – spółka „BKF Myjnie Bezdotykowe” sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzycach.
 2. Kalkulator – Kalkulator rentowości inwestycji w myjnie bezdotykowe, znajdujący się na stronie internetowej BKF Myjnie.
 3. Inwestor – podmiot, który korzysta z Kalkulatora.
 4. Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania z kalkulatora rentowności „BKF Myjnie Bezdotykowe” sp. z o.o.”
§ 2.
 1. Na stronie internetowej BKF Myjnie: http://bkfmyjnie.pl, w zakładce dla inwestorów znajduje się Kalkulator, który daje Inwestorowi możliwość szacowania rentowności inwestycji w myjnie bezdotykowe, w oparciu o określone dane wprowadzone przez BKF Myjnie bądź Inwestora.
 2. Korzystanie z Kalkulatora jest możliwe jedynie po akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Kalkulatora nie wymaga podania żadnych danych osobowych ani innych danych objętych ochroną prawną.
§ 3.
 1. Wyniki kalkulacji, w szczególności przewidywane przychody, koszty oraz zyski, mają charakter poglądowy i są oparte na oszacowaniach, z uwagi na co BKF Myjnie nie gwarantuje, że będą one osiągane przez Inwestora.
 2. Inwestorowi nie przysługują żadne żądania ani roszczenia względem BKF Myjnie w związku z zastosowaniem się do wyliczeń Kalkulatora.
§ 4.
 1. BKF Myjnie nie odpowiada za prawidłowe działanie Kalkulatora ani za prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej, o której mowa w § 2 ust. 1.
 2. Inwestorowi nie przysługują żadne żądania ani roszczenia względem BKF Myjnie w związku z niedziałaniem lub nieprawidłowym działaniem Kalkulatora bądź niefunkcjonowaniem lub nieprawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej, o której mowa w ustępie powyżej.
 3. Inwestorzy mają prawo zgłaszać swoje uwagi dotyczące Kalkulatora, wypełniając stosowny formularz na stronie internetowej, o której mowa w § 2 ust. 1.