Dofinansowania i dotacje

Opinia o innowacyjności

W dzisiejszych czasach nowoczesne firmy stawiają na innowacyjność. Bon na innowacje, który oferowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wspomaga rozwój innowacji w firmach.

Struktura inwestycji na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w 2008 roku charakteryzowała się przeważającym udziałem nakładów na rozbudowę parku maszynowego i infrastruktury, w dalszej kolejności na własną działalność badawczo-rozwojową, a dopiero na końcu na zakup oprogramowania i wiedzy technologicznej ze źródeł zewnętrznych.


BKF Myjnie zgłosiło do konkursu myjnię bezdotykową wyposażoną w autorski system nadzoru przez Internet, którego stawką było uzyskanie opinii o innowacyjności. Komisja Politechniki Łódzkiej, będąca opiniodawcą w tej sprawie po rozpatrzeniu złożonego wniosku, przyznała firmie BKF Myjnie ww. opinię.


Tym samym firma BKF Myjnie zyskała możliwość ubiegania się o dotacje unijne na dalszy rozwój i inwestycje, zaś jej klienci, argument w kwestii ubiegania się o dofinansowanie z funduszu rozwoju przedsiębiorstw (uzyskana przez BKF Myjnie opinie o innowacyjności, zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania).


53607
37340
8cde2825
BKF Myjnie Bezdotykowe Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację nastepujących projektów:

Dofinansowanie z UE
– wyjazd na targi

Poprawa konkurencyjności firmy BKF Myjnie Bezdotykowe sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych Targach AUTOMECHNIKA MOSCOW 2011 w terminie 24-27.08.2011r.

Dofinansowanie z UE
– wdrożenie standardu ISO

„Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008 drogą do poprawy konkurencyjności firmy BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o.”

Dofinansowanie z UE
– zakup maszyn

„Zwiększenie konkurencyjności firmy BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowej linii produktów i usług oraz usprawnienie dotychczasowych procesów produkcyjnych”