Dofinansowania i dotacje

Dotacje 2014 – 2020

Fundusze Europejskie
Pomorze Zachodnie
EFSiI

BKF Myjnie Bezdotykowe Spółka z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. „Uruchomienie produkcji myjni portalowych wraz z napisaniem i wdrożeniem innowacyjnego oprogramowania z autonomicznym systemem auto-diagnostyki i centralnego zarządzania serwisem”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Prace w ramach projektu rozpoczęliśmy od zadania „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego (hali) z częścią biurowo-socjalną wraz z budową zewnętrznych instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych za pośrednictwem separatora, instalacji gazowej i oświetleniowej”. Generalnym wykonawcą obiektu jest FHU MULTI Projekt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Szczecinie ul. Zabużańska 38, 71-051 Szczecin.
Dotacje 2007 – 2013

53607
37340
8cde2825
BKF Myjnie Bezdotykowe Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację nastepujących projektów:

Dofinansowanie z UE
– wyjazd na targi

Poprawa konkurencyjności firmy BKF Myjnie Bezdotykowe sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych Targach AUTOMECHNIKA MOSCOW 2011 w terminie 24-27.08.2011r.

Dofinansowanie z UE
– wdrożenie standardu ISO

„Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008 drogą do poprawy konkurencyjności firmy BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o.”

Dofinansowanie z UE
– zakup maszyn

„Zwiększenie konkurencyjności firmy BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowej linii produktów i usług oraz usprawnienie dotychczasowych procesów produkcyjnych”